New Principal Meet & Greet

When:
August 6, 2022 @ 9:00 am – 12:00 pm
2022-08-06T09:00:00-04:00
2022-08-06T12:00:00-04:00

Hello parents Jose de Diego Middle School is very excited for the upcoming school year and would like to invite you to our meet and greet with our new principal Ms. Calixte as well as staff, on Saturday August 6, 2022, 9 am to 12 pm at the school. We will discuss the school vision, programs, followed by a question and answer session. Refreshments and prizes will be provided. We look forward to meeting you.

Hola padres La escuela secundaria José de Diego está muy emocionada por el próximo año escolar y quisiera invitarlos a conocer y saludar a nuestra nueva directora, la Sra. Calixte, así como al personal, el 6 de Agosto de 2022, de 9 a.m. a 12 p.m. en el escuela. Discutiremos la visión de la escuela, los programas, seguidos de una sesión de preguntas y respuestas. Se proporcionarán refrigerios y premios. Esperamos contar con su presencia.

Bonjou paran Lekòl Mwayen Jose de Diego kontan anpil pou ane eskolè k ap vini an e li ta renmen envite nou nan reyinyon nou ak salye nou ak nouvo direktè nou an Madam Calixte ansanm ak anplwaye yo, nan dat 6 Out 2022, 9 am a 12 pm nan la. lekòl. Nou pral diskite sou vizyon lekòl la, pwogram yo, ki te swiv pa yon sesyon kesyon ak repons. Yo pral bay rafrechisman ak pri. Nou espere rankontre ou.